فروش آپارتمان ۳خواب

خیابان فرهنگیان /مجتمع جم
 • 12,500,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • 178 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۳خواب

دشتستان /حکیم شفاهی اول/جنب کوی خجند /ساختمان رویا/واحد4
 • 11,100,000,000 تومان
 • 60,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • 185 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۳خواب

میدان احمد آباد /کوچه امامی دوست /مجتمع میخک2/واحد 70/پشت کنتاکی
 • 5,452,000,000 تومان
 • 47,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • 116 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۲خواب

خیابان علامه امینی غربی /مجتمع کوثر
 • 6,250,000,000 تومان
 • 50,000,000 تومان
 • تخت: 2
 • 125 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۲خواب

سپهبد قرنی /کوچه آل زیار(12)/پلاک78/واحد1
 • 4,500,000,000 تومان
 • تخت: 2
 • 98/18 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۲خواب

خیابان فرسان شمالی/کوی مرغاب /مجتمع مروارید
 • 4,250,000,000 تومان
 • تخت: 2
 • 120 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۳خواب

خیابان فردوس اول/مجتمع ارم
 • 9,300,000,000 تومان
 • 65,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • 143 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۳خواب

مبارزان شرقی/ساختمان اندیشه
 • 8,850,000,000 تومان
 • 50,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • 177 متر مربع
 • آپارتمان

فروش آپارتمان ۲خواب

خیابان کاوه /پشت کوچه 28/کوچه نقره فروشان /مجتمع سهند/واحد 2
 • 5,612,000,000 تومان
 • 46,000,000 تومان
 • تخت: 2
 • 122 متر مربع
 • آپارتمان

مقایسه آگهی ها

مقایسه